De beslissing voor de wielercompetitie weer uitgesteld.

De beslissing voor de wielercompetitie weer uitgesteld.

UPDATE 27.04.2020 (15h00) Beslissing over wielercompetities verschuift naar 4 mei 2020 De Nationale Veiligheidsraad kondigde vorige vrijdag aan dat de toekomst van de sportcompetities op korte termijn wordt verduidelijkt. Dus wacht de Interfederale Coördinatiecel op hun beslissing vooraleer zelf aan de slag te gaan met het oog op het mogelijk hervatten van wielercompetities. Wat nu al vaststaat is dat – parallel aan de beslissing die eerder al over de competities werd genomen – alle recreatieve organisaties tot en met 30 juni geschrapt worden. Alle andere lopende maatregelen blijven ook tot en met die datum van kracht. De Interfederale Coördinatiecel – een samenwerkingsverband tussen Belgian Cycling, FCWB en Cycling Vlaanderen – beklemtoont in afwachting van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad nogmaals dat het van het allergrootste belang is dat clubs, renners én recreatieve fietsers voor uitstappen, individuele en clubtrainingen de richtlijnen van de instanties strikt blijven opvolgen, zodat een mogelijke heropstart van het maatschappelijke leven (sociaal en economisch) niet belemmerd of vertraagd wordt. Wij wijzen er tegelijk op dat élke vorm van wielerwedstrijden – zoals die bepaald zijn in het Koninklijk Besluit – verboden zijn en blijven. Dat geldt ook voor competities met een tijdsopname. De Interfederale Coördinatiecel distantieert zich dan ook van de vandaag aangekondigde en niet-vergunde tijdrace van 1 mei. Dat een dergelijke organisatie zou plaatsvinden in een periode waarin van de bevolking zware offers worden gevraagd is zonder meer ongepast.

Bron : Wielerbond Vlaanderen – UCI