Over ons

Wat is OFFROADBIKING.EU?

Op de EK voorronde BMX in Heusden-Zolder begin april 2011  groeide het idee om een nieuwe website op te starten rond BMX, mountainbike, cyclocross en trial. Vermits BMX, mountainbike en trial nog heel wat promotie kunnen gebruiken, werd het idee al vlug een doel. De website OFFROADBIKING was geboren.

Eerst werd een weblog gemaakt, die op 24 juni 2011 overging in een volwaardige website. We brengen nieuws, reportages, verslagen, techniek, interviews, film, foto’s enz. over genoemde sporten. U kan alle mederwerkers terug vinden op de medewerkerspagina.

We streven naar een goed en objectief journalistiek niveau. Populair, maar ook ernstig en kritisch. Op langere termijn willen we deze sporten op mediavlak ondersteunen. Dit zullen we doen door het organiseren van persconferenties en persmededelingen.

Intussen gaan we na meer tien jaar verder met het promoten van sporten en nu is er GRAVEL bij gekomen.

Offroadbiking.eu wil dus niet alleen als website fungeren, maar ook de sporten promoten in binnen- en buitenland. Natuurlijk kunnen we dit niet alleen. Hiervoor zoeken we partners. Dat kan zowel op logistiek als financieel vlak zijn. We hebben hiervoor een sponsormap opgesteld met een aantal ideeën. Uw bijdrage kan heel verschillend en toch waardevol zijn. Daarom maken we best eens een afspraak om de zaken te bespreken. Alle voorstellen en ideeën zijn nuttig en bespreekbaar.
Indien u verdere informatie wenst over OffroadBiking kan u contact opnemen via het contact formulier of via redactie@offroadbiking.eu. Dat kan ook persoonlijk met algemeen manager Erik Braeken( erik.braeken@offroadbiking.eu) of met hoofdredactrice Nancy Aerts (nancy.aerts@offroadbiking.eu).

Het offroadbiking.eu team

English version

At the European Championships BMX in Heusden-Zolder early April 2011, the idea grew to start a new website for BMX, mountain bike, cyclocross and trial. Since BMX, mountain bike and trial can still use a lot of promotion, the idea quickly became a goal. The website OFFROADBIKING was born
.
First a weblog was created, which turned into a full-fledged website on 24 June 2011. We bring news, reports, reports, technique, interviews, film, photos, etc. about the mentioned sports. You can find all co-workers on the staff page.

We aim for a good and objective level of journalism. Popular, but also serious and critical. In the longer term, we want to support these sports at the media level. We will do this by organising press conferences and press releases.

Meanwhile, after more than ten years, we continue to promote sports and now GRAVEL has been added.

Offroadbiking.eu thus aims not only to act as a website, but also to promote sports at home and abroad. Of course, we cannot do this alone. For this, we are looking for partners. This can be both logistically and financially. We have prepared a sponsorship folder with a number of ideas for this purpose. Your contribution can be very different and yet valuable. That is why it is best to make an appointment to discuss things. All proposals and ideas are useful and negotiable.
If you would like further information about OffroadBiking, please contact us via the contact form or at redactie@offroadbiking.eu. This can also be done in person with general manager Erik Braeken( erik.braeken@offroadbiking.eu) or chief editor Nancy Aerts (nancy.aerts@offroadbiking.eu).

The offroadbiking.eu team