Selectiecriteria voor het WK in Rotterdam

Selectiecriteria voor het WK in Rotterdam

ava

Hierbij vinden jullie de definitieve selectiecriteria voor het WK/World Challenge BMX 2014, zoals bekrachtigd door de Raad van Bestuur van KBWB van 15/01. Deze werden ook gepubliceerd op de website van de KBWB.

En annexe, vous trouverez les critères de sélection définitifs pour le CM/World Challenge BMX 2014, comme ratifié par le Conseil d’Administration de la RLVB du 15/01. Ils ont été publiés également sur le site Internet de RLVB.

K.B.W.B – R.L.V.B

SPORTTECHNISCHE COMMISSIE – COMMISSION TECHNICO-SPORTIVE 15.01.2014

 

Selectiecriteria WK/World Challenge BMX 2014

A. Deelname aan WK/World Challenge BMX met de nationale selectie

Om in aanmerking te komen voor een selectie met de nationale ploeg aan het WK/World Challenge BMX is de STC gekomen tot volgende selectiecriteria:

 

MANNEN

 

15 3 x ½ finale EK-ronde

 

16 3 x finale EK-ronde

 

junioren-1 2 x (finale EK-ronde of ½ finale EK-ronde of top-64 SX)

 

junioren-2 2 x (finale EK-ronde of ½ finale EK-ronde of top-64 SX)

 

19 3 resultaten waarvan 1 SX: ½ finale EK-ronde; top-64 chrono SX

 

20 3 resultaten waarvan 1 SX: ½ finale EK-ronde; top-64 chrono SX

 

21 3 resultaten waarvan 1 SX: finale EK-ronde; top-32 chrono SX; ½ finale SX

 

22 3 resultaten waarvan 1 SX: finale EK-ronde; top-32 chrono SX; ½ finale SX

 

VROUWEN

 

15 2 x top-5 EK-ronde

 

16 4 x top-5 EK-ronde

 

Junioren-1 2 x finale EK-ronde of 2 x top-5 EK-ronde

 

Junioren-2 3 x finale EK-ronde of 3 x top-5 EK-ronde

 

19 3 resultaten waarvan 1 SX: top-5 EK-ronde; top-16 chrono SX; ½ finale SX

 

20 3 resultaten waarvan 1 SX: top-5 EK-ronde; top-16 chrono SX; ½ finale SX

 

21 3 resultaten waarvan 1 SX: top-5 EK-ronde; top-16 chrono SX; ½ finale SX

 

22 3 resultaten waarvan 1 SX: top-5 EK-ronde; top-16 chrono SX; ½ finale SX

 

Opmerkingen:

 

a. Uitslagen zijn alleen geldig indien er mimimaal 9 deelnemers zijn.

b. De bondscoach kan op basis van resultaten behaald in andere wedstrijden en na evaluatie van het deelne-mersveld van deze competities of rekening houdend met andere factoren (ziekte, blessure) renners toevoe-gen aan de selectie.

c. De STC bevestigt op voordracht van de nationale bondscoach uiteindelijk de selectie die door het DB van de KBWB goedgekeurd wordt.

d. Selectiedatum WK BMX Rotterdam (23-27/07): 09/06/2014.

e. Wereldkampioenschappen: Volgens de UCI-reglementen wordt het aantal toegelaten renners in een catego-rie bepaald door de landenranking van het voorgaande seizoen. België kan door deze regel maximaal 1 elite men, 1 elite women, 4 junior men en 1 junior women afvaardigen.

 

B. Deelname aan WK/World Challenge BMX buiten de nationale selectie

Om in aanmerking te komen voor een deelname aan het WK/World Challenge BMX buiten de nationale selectie moet de renner op 09/06/2014 in de top-8 van het klassement staan opgemaakt op basis van de resultaten van de eerste 4 Topcompetitiewedstrijden en deelgenomen hebben aan minstens één EK-ronde in Zolder of Klaziena-veen (NED). Indien er minder dan 16 deelnemers zijn, moet men in de eerste 50% van dit klassement staan.

De STC kan op basis van resultaten behaald in andere wedstrijden of rekening houdend met andere factoren (ziekte, blessure) eventueel bijkomende renners toelaten.

 

C. Startgerechtigden WK/World Challenge BMX 2015 in Zolder 

Om in aanmerking te komen voor een deelname aan het WK/World Challenge BMX buiten de nationale selectie moet de renner op 20/06/2015 in de top-8 van het klassement staan opgemaakt op basis van de resultaten van de eerste 4 Topcompetitiewedstrijden en deelgenomen hebben aan minstens één EK-ronde. Indien er minder dan 16 deelnemers zijn moet men in de eerste 50% van dit klassement staan. Renners die in 2014 in de top-8 eindigen in de 3 Nations Cup in Zolder of in het eindklassement van de 3 Nations Cup zijn eveneens startgerechtigd voor het WK/World Challenge.

 

K.B.W.B – R.L.V.B

 

SPORTTECHNISCHE COMMISSIE – COMMISSION TECHNICO-SPORTIVE 15.01.2014

 

Critères de sélection ChM/World Challenge BMX 2014

 

A. Participation au ChM/World Challenge BMX avec la sélection nationale

 

Afin d’entrer en ligne de compte pour une sélection au ChM/World Challenge BMX la CTS a décidé d’établir les critères de sélection suivants:

 

HOMMES

 

15 3 x ½ finale manche ChE

 

16 3 x finale manche ChE

 

juniors-1 2 x (finale manche ChE ou ½ finale manche ChE ou top-64 SX)

 

juniors-2 2 x (finale manche ChE ou ½ finale manche ChE ou top-64 SX)

 

19 3 résultats dont 1 SX: ½ finale manche ChE; top-64 chrono SX

 

20 3 résultats dont 1 SX: ½ finale manche ChE; top-64 chrono SX

 

21 3 résultats dont 1 SX: finale manche ChE; top-32 chrono SX; ½ finale SX

 

22 3 résultats dont 1 SX: finale manche ChE; top-32 chrono SX; ½ finale SX

 

FEMMES

 

15 2 x top-5 manche ChE

 

16 4 x top-5 manche ChE

 

juniors-1 2 x finale manche ChE ou 2 x top-5 manche ChE

 

juniors-2 3 x finale manche ChE ou 3 x top-5 manche ChE

 

19 3 résultats dont 1 SX: top-5 manche ChE; top-16 chrono SX; ½ finale SX

 

20 3 résultats dont 1 SX: top-5 manche ChE; top-16 chrono SX; ½ finale SX

 

21 3 résultats dont 1 SX: top-5 manche ChE; top-16 chrono SX; ½ finale SX

 

22 3 résultats dont 1 SX: top-5 manche ChE; top-16 chrono SX; ½ finale SX

 

Remarques:

 

a. Seulement les résultats des épreuves avec au moins 9 participants sont valables.

 

b. Le coach fédéral peut ajouter des coureurs à la sélection sur base de résultats obtenus lors d’autres épreuves (après évaluation du champs de participants dans ces compétitions) ou tenant compte d’autres éléments (maladie, blessure).

 

c. La CTS confirme finalement la sélection sur proposition du coach fédéral, laquelle sera proposée au BJ de la RLVB pour approbation.

 

d. Date de sélection ChM BMX Rotterdam (23-27/07): 09/06/2014.

 

e. Championnats du monde: Selon les règlements de l’UCI le nombre maximum de coureurs par catégorie est déterminé par le classement par nation de la saison précédente. A cause de cette règle la Belgique peut sélec-tionner au maximum 1 elite men, 1 elite women, 4 junior men et 1 junior women.

 

B. Participation au ChM/World Challenge BMX en dehors de la sélection nationale

 

Pour entrer en ligne de compte pour une participation au ChM/World Challenge BMX en dehors de la sélection nationale, le coureur doit se classer le 09/06/2014 dans le top-8 du classement établi sur base des résultats des 4 premières épreuves de la Topcompétition et il doit avoir participé à au moins une manche du ChE à Zolder ou à Klazienaveen (NED). En cas de moins de 16 participants, on doit se trouver dans les premiers 50% de ce classe-ment. Sur base de résultats obtenus lors d’autres épreuves ou tenant compte d’autres éléments (maladie, bles-sure) la CTS peut encore ajouter des coureurs.

 

C. Pilotes ayant droit de participer au ChM/World Challenge BMX 2015 à Zolder

 

Pour entrer en ligne de compte pour une participation au ChM/World Challenge BMX en dehors de la sélection nationale, le coureur doit se classer le 20/06/2015 dans le top-8 du classement établi sur base des résultats des 4 premières épreuves de la Topcompétition et il doit avoir participé à au moins une manche du ChE. En cas de moins de 16 participants, on doit se trouver dans les premiers 50% de ce classement. Des coureurs qui ont termi-né en 2014 dans le top-8 de la 3 Nations Cup à Zolder ou dans le classement final de la 3 Nations Cup auront éga-lement droit de