Exclusief interview met WK organisatoren MTB XCO Mt.St-Anne

Exclusief interview met WK organisatoren MTB XCO Mt.St-Anne
 • Het WK MTB volgend jaar van 22 augustus tot 1 september in het Canadese Mt-St.-Anne is nog ver weg. Maar we konden toch de organisatoren al strikken voor een exclusief interview. Patrice Drouin en Yves Blouin stonden ons te woord.
 • Sinds 1991 organiseren zijn non-stop de wereldbeker. Ze organiseerden de allereerste in die tijd. Nu zullen ze voor de derde keer het wereldkampioenschap organiseren. Eerder was dat in 1998 en 2010.

                        This interview is also in English. You find it below.

 • ORB: Waarom organiseren jullie nu voor de derde keer?
 • Patrice: Elk jaar organiseren we een wereldbeker. En na een bepaalde is het tijd voor een groter evenement. De meeste organiseren doen dit een aantal keren en stoppen dan. Na dat is dat boum! We gaan verder na de wereldbekers en we groeien. Na 2010 beslisten we om te organiseren in 2019.
 • ORB: Is er iets nieuws volgend jaar?
 • Patrice: We hebben sommige dingen getest in de voorbije wereldbeker in augustus. We zullen dit over een aantal weken aankondigen. Het zal het 30 ste WK XCO worden onder de UCI paraplu. In Durango is het gestart. Het is dus speciaal en we vieren dat volgend jaar.
 • ORB: Wat verwacht je van het volgende WK?
 • Patrice: Mt St.-Anne is een fantastische plaats. Het is geen plaats waar je zo maar een evenement opzet. Het is een klassieker sinds het begin. Je kan het vergelijken met Kitzbühl in het Alpijns skiën. We willen een Legend race houden met Absalon, Schurter, Frischknecht, Brentjens enz. We zullen alle legendes persoonlijk een uitnodiging sturen. In de voorbije 29 jaar hebben we vele bikers gezien. Volgend jaar zal het WK over twee weekends plaatsvinden. We zullen veel voormalige atleten aan de start brengen. Velen zijn ouders van renners van nu zoals Thomas Frischknecht bijvoorbeeld. De masters zullen in het eerste weekend hun WK rijden en zullen dan blijven om te kijken en mee te werken in het tweede weekend. We hebben gezegd tegen de organisatoren van Lenzerheide om een trip naar Canada als prijs te geven voor hun vrijwilligers. We zullen voor logies zorgen. We hebben dat ook gedaan op het WK in Zwitserland in Château d’aix. Dertig mensen kwamen naar ons. Dus breng de vrijwilligers naar Quebec en heb plezier!
 • Yves: Het is goed voor de vrijwilligers om mensen van buitenaf te ontmoeten. Ze kunnen ervaringen uitwisselen enz. Dat is plezant. In 1992 begon ik als voorzitter van het organiserend comité. Patrice en ik zijn vrienden en we zijn fier dat we dat gedaan hebben. Ik denk dat renners van Mt. St.Anne houden. Dat is wat ik hoor van hen. Volgend jaar zal speciaal worden.
 • Is mountainbike populair in Canada?
 • Yves: We hebben met Marie-Hélène Prémont, één van de toprensters gehad bij de vrouwen . Ze was van de region in Quebec. We hebben een grote mountainbikeclub met 300 leden; Het is populair. Omdat we de eerste mountainbikerace hadden. We hebben veel clubs in de omgeving.
 • Patrice:De mountainbikemarkt doet het goed op het moment. De zaken gaan goed. Ik heb veel vrienden in de branche. E-bikes Het komt op. Elke wereldbeker houden we een Kidsrace. Dit jaar was het maximum aantal bereikt voor kinderen tussen 3 en 7 jaar. Ze hebben veel aandacht nodig en hebben nood aan een event. Alle kinderen krijgen medailles. Het is een teken dat ouders mountainbike opnemen in hun manier van leven. Er is heel wat aan de gang. We hebben een mooi bikepark in Mt St.-Anne.

2018 Mt Ste Anne World Cup

Hartelijk dank voor dit interview en we zien mekaar op het WK.

Foto: Marc Bluys, Keith Valentine en Sven Martin

English version

 • The World Championships mtb in Mt-St.-Anne are next year from 22.August till 1.September. Although we make now an interview with the organizers Patrice Drouin and his friend Yves Blouin. president of the organizing comitee. Since 1991 they organize non-stop the worldcup. It was the first one at the time. Now they organize for the third time the worldchampionships. Previous was it in 1998, in 2010.
 • ORB: Why do you organize now for the third time?
 • Patrice: We do the worldcups every year. And after a certain time it’s good to have a bigger event. The most organizers do this a several tim and then they stop there. After that is that boum!. We go back after the worldcups and we grows. After 2010 we decided to organize in 2019.
 • ORB: Is there any innovation next year?
 • Patrice: We test some things in the worldcup last August. We will announce it in a couple of weeks. It will be the 30 st Worldchampionships XCO, since the creation of the mountainbike under the UCI umbrella. In Durango, it’s started. So it’s special and a celebration next year.
 • ORB: What do you expect of the next world championships?
 • Patrice: St.-Anne is a fantastic area. It isn’t an area where you just implement a event. It’s a classic event since the beginning. You can compare it with Kitzbühl in Alpine ski. We will do a Legend race with Absalon, Schurter, Frischknecht, Brentjens etc. We send all the legends personally an invitation to come. In 29 years we have seen many bikers. Next year it’s a two weekend event. In the first weekend you have the master worldchampionships. We will bring a lot of past athletes.  Many parents of those athelets like Thomas Frischknecht for exemple. The masters race the first weekend and stay and watch and collaborate in the second weekend.  We have said to the organizers of Lenzerheide, of the last WC, to give a trip to Canada as a prize for them.  We give them some logies.We did it also in the last Worldchampionship here in Switserland in Château d’aix.  Thirthy people came to us. So, bring the volunteers to Quebec and we have fun!
 • Yves: It’s good for our volunteers the meet people from outside. They change about experience and so on. That’s fun. In 1992 I started as president of the organizing comitee. We’re friends and we are proud of what we have done. I think that the racers also love Mt. St.-Anne. That’s what I hear from them. Next year will be something special.
 • Is mountainbike popular in Canada?
 • Yves: We had Marie-Hélène Prémont, one of the top in the women’s race. She was from our region in Quebec. We have a big mountainbikeclub with 300 members. It’s popular. Because we had the first mountainbikerace in Mt St-Anne, we have many clubs around.
 • Patrice:The mountainbike market is in a very good shape at the moment. The sales are good. I have a lot of friends in that brand. E-bikes are booming very good. It’s coming up. Every worldcup we do, we have the kids race. This year the maximum entrance for kids from 3 till 7 years old was reached. They need a lot of attention. Kids race need to be an event. All the kids receive medals. It’s a sign that the parents keep mountainbike in their way of living. There is a lot going on. We have a nice bikepark in Mt St.-Anne.
 • 2018 Mt Ste Anne World Cup

      Thank you very much for this interview and see you at Mt St. Anne for the Worlds!

Photo: Marc Bluys,  Keith Valentine and Sven Martin