Gezondheidssessie voor alle eerstejaars juniors

Gezondheidssessie voor alle eerstejaars juniors

ava

In het kader van het preventieplan voor een dopingvrije wielersport organiseert de Wielerbond een gezondheidssessie. Deze sessie is bedoeld voor alle eerste jaars Juniors. Zij worden verplicht deze sessie bij te wonen. Hieronder meer informatie hieromtrent.

Gezondheidssessies junioren 2014
In het kader van het preventieplan voor een dopingvrije wielersport organiseert Wielerbond Vlaanderen in samenwerking met de Antidopingcommissie van de KBWB net zoals vorig jaar een aantal gezondheidssessies voor renners geboren in 1996 en 1997 (junioren). De eerstejaarsjunioren en de tweedejaarsjunioren die vorig jaar niet hebben deelgenomen aan deze infosessie, zijn verplicht om op één van de 5 sessies aanwezig te zijn.
Bij niet deelname aan de gezondheidssessie kan een renner NIET deelnemen aan Provinciale Kampioenschappen, Kampioenschappen van Vlaanderen en Belgische Kampioenschappen.

Deze gezondheidssessies vinden plaats op de volgende data:
- Maandag 14 april: Provincie Limburg, Zaal De Schalm, Landwaartslaan 99 te 3600 Genk
- Dinsdag 15 april: Provincie Antwerpen, Feestzaal Nilania, Kesselsesteenweg 52 te 2560 Nijlen
- Vrijdag 18 april: Provincie West-Vlaanderen, OC De Stekke, Sint-Maartensplein 12 te 8560 Moorsele (naast de kerk)
- Dinsdag 22 april: Provincie Oost-Vlaanderen, Feestzaal Parking, Lambroekstraat te 9230 Massemen (Wetteren)
- Woensdag 23 april: Provincie Vlaams-Brabant, Auditoria J. Monnet-M. Weber Lokaal 01.30, Parkstraat 51 te 3000 Leuven
Aanvang telkens om 19u30 – Inschrijven vanaf 18u30.

Het programma van de sessies ziet eruit als volgt:
- Verwelkoming - Toelichting antidopingbeleid KBWB
- Voordracht door een lid van de Medische commissie KBWB
- Simulatie van een antidopingcontrole door dhr. Philippe Mariën samen met een controlearts van NADO Vlaanderen
- Kort gesprek met een profrenner/renster uit de regio
- Slot
Voor meer informatie over de antidopingseminaries: http://new.wiebovlaanderen.be.
Voor verdere inlichtingen, gelieve zich te wenden tot:
Philippe Mariën
Dienstdoend coördinator Antidopingcommissie
0475/59.80.84 - E-mail: philippe.marien@belgiancycling.be.

Sessions santé junior(e)s 2014
Dans le cadre du plan de prévention pour un sport cycliste sans dopage, Wielerbond Vlaanderen organisera en
collaboration avec la Commission Antidopage de la RLVB comme l’année passée un nombre de sessions pour
les coureurs nés en 1996 et 1997 (junior(e)s). Les junior(e)s de 1ère année et les junior(e)s de 2ème année qui
n’ont pas participé l’année dernière à cette session d’info, sont obligés d’être présents à une des 5 sessions.
En cas de non-participation à la session santé un coureur ne peut PAS participer aux Championnats
Provinciaux, Championnats de Flandres et Championnats de Belgique.
Ces sessions santé auront lieu aux dates suivantes:
- Lundi 14 avril: Province de Limbourg, Zaal De Schalm, Landwaartslaan 99 à 3600 Genk
- Mardi 15 avril: Province d’Anvers, Feestzaal Nilania, Kesselsesteenweg 52 à 2560 Nijlen
- Vendredi 18 avril: Province de Flandre-Occidentale, OC De Stekke, Sint-Maartensplein 12 à 8560 Moorsele (à
côté de l’église)
- Mardi 22 avril: Province de Flandre-Orientale, Feestzaal Parking, Lambroekstraat à 9230 Massemen
(Wetteren)
- Mercredi 23 avril: Province du Brabant flamand, Auditoria J. Monnet-M. Weber Local 01.30, Parkstraat 51 à
3000 Leuven
Début chaque fois à 19h30 – Inscriptions à partir de 18h30.

Le programme des sessions est comme suit:
- Accueil
- Explication de la politique antidopage de la RLVB
- Présentation par un membre de la Commission Médicale de la RLVB
- Simulation d’un contrôle antidopage par M. Philippe Mariën avec un médecin contrôleur de NADOVlaanderen
- Bref entretien avec un coureur professionnel de la région
- Fin
Pour plus d’informations : http://new.wiebovlaanderen.be.
Pour plus de renseignements, veuillez vous adresser à:
Philippe Mariën
Coordinateur faisant fonction Commission Antidopage
0475/59.80.84 - E-mail: philippe.marien@belgiancycling.be.