Grinduro van 1 tot 3 oktober in centraal Zwitserland

Grinduro van 1 tot 3 oktober in centraal Zwitserland

Sie können diesen Artikel auch auf Deutsch lesen. You can also read this article in English below.

Na de afgelasting in verband met Corona vorig jaar zal het unieke gravel-enduro-evenement, waar het feest net zo belangrijk is als de race, van 1 tot 3 oktober 2021 plaatsvinden in de Aegeri-vallei. Grinduro is meer dan alleen een wielerwedstrijd: Het is ook een festival, een openluchtfeest, een campingfeest, een familie-evenement, een gezamenlijke rit en nu ook een strandfeest – kortom een groot, sociaal fietsfeest. De inschrijving wordt geopend op 12 maart 2021. 
Grinduro is niet zomaar een wielerwedstrijd. Het evenement combineert de beste elementen uit de twee wielerdisciplines gravel op gravelwegen en enduro mountainbiken. De nadruk ligt op de ervaring van het samen rijden midden in de natuur, onvergetelijke uren rond het kampvuur en de goede sfeer tijdens de live concerten aan het meer. De Zwitserse première van het evenementformaat is ook het eerste en enige evenement op het Europese vasteland.


Ägerital: perfecte speelplaats en uniek festivalterrein


De Aegeri-vallei biedt het perfecte terrein voor eindeloos combineerbare graveltochten in de mooiste natuur. De talrijke heuvels en bergketens rond de hoge vallei nodigen u letterlijk uit om ze op een gravelbike te ontdekken. Het finishgebied biedt ook een unieke ervaring voor de deelnemers – het bevindt zich op het Lido lido in Unterägeri. Het biertje na de rondleiding of de openluchtconcerten kunnen worden genoten met uitzicht op het meer.


Het wedstrijdprogramma


Volgens het motto “Elke dag in het zadel is een goede dag” werd het wedstrijdprogramma ontworpen. Als opwarmertje voor het weekend vindt op vrijdag een ludieke proloog plaats. Een korte ronde met een getimede etappe. De hoofdrace volgt op zaterdag in de vorm van ofwel de grote Grinduro ofwel de kleinere Grindurito-ronde. De eerste route beslaat ongeveer 90 kilometer en gaat gepaard met een hoogteverschil van 2.000 meter. Op in totaal vier secties van elk tien tot 15 minuten is de racemodus van toepassing – want dat is de enige plaats waar de tijd wordt gemeten. Deelnemers kunnen de rest van de tour genieten zonder tijdsdruk. De kortste van de twee tochten is meer dan de helft van de afstand en zonder tijdmeting voor al diegenen die het graag wat rustiger aan doen. Op zondag gaan we samen een panoramische rit maken.


Inschrijvingsportaal geopend


Startplaatsen zijn beschikbaar vanaf 12 maart 2021, 09.00 uur op www.grinduro.com/switzerland-de. In verband met de verwachte C-19 beperkingen is het aantal deelnemers beperkt. Rider Packages kosten CHF 250.00 en omvatten race service, on-track touring food, camping met ontbijt, lunch en diner op zaterdag. Alle attracties in het Event Village zijn bij de prijs inbegrepen. Plus upgrades naar campers of een hotelkamer kunnen worden geboekt. Er zijn ook begeleiderpakketten voor volwassenen en kinderen beschikbaar. Je kunt deelnemen als je begeleid wordt door een volwassene vanaf 13 jaar. Begeleiders in het dorp mogen natuurlijk ook jonger zijn. De Grinduro-klassieker onder de fietsen is de Gravel Bike, maar deelname is ook mogelijk met een mountainbike. Racefietsen worden niet aanbevolen vanwege het nogal ruwe alpine terrein.

Bron en foto’s: PM

Auf Deutsch

DIE ZENTRALSCHWEIZ HEISST GRAVEL FANS MIT DER ERSTAUSTRAGUNG VON GRINDURO WILLKOMMEN

Das Gravel Festival feiert im Ägerital endlich seine Schweizer Premiere.

Nach der Corona-bedingten Absage im vergangenen Jahr findet der einzigartige Gravel-Enduro-Event, bei dem die Party genauso wichtig ist, wie das Rennen, vom 1. bis 3. Oktober 2021 im Ägerital statt. Grinduro ist mehr als nur ein Radrennen: Es ist auch Festival, Open-Air, Camping-Party, Familien-Anlass, gemeinsame Ausfahrt und neu auch eine Strandparty – kurz, ein grosses, geselliges Radsportfest. Ab dem 12. März 2021 öffnet die Anmeldung. Für Medienfahrer ist eine limitierte Anzahl Starplätze reserviert.

Grinduro ist nicht einfach ein weiteres Radrennen. Der Anlass kombiniert die besten Elemente aus den beiden Radsportdisziplinen Gravel auf Schotterstrassen und Enduro-Mountainbike- Rennen. Im Zentrum steht das Erlebnis auf der gemeinsamen Ausfahrt inmitten der Natur, unvergessliche Stunden am Lagerfeuer und die gute Stimmung während den Live Konzerten am See. Die Schweizer Erstaustragung des Eventformats ist gleichzeitig die erste und einzige Austragung auf dem europäischen Festland.

Ägerital: Perfekter Spielplatz und einzigartiges Festgelände

Das Ägerital bietet das perfekte Gelände für endlos kombinierbare Gravel Touren in schönster Natur. Die zahlreichen Hügel und Gebirgsketten rund um das Hochtal laden förmlich dazu ein, mit dem Gravel Bike entdeckt zu werden. Auch das Zielgelände bietet ein einzigartiges Erlebnis für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer – dieses befindet sich im Strandbad Lido in Unterägeri. Das Bier nach der Tour oder auch die Open-Air-Konzerte geniesst man so mit Seesicht.

Das Rennprogramm

Nach dem Motto «Jeder Tag auf dem Sattel ist ein guter Tag» wurde das Rennprogramm gestaltet. Als Warm-up in das Wochenende findet am Freitag ein Fun Prolog statt.

Eine kurzepage1image2837662592

knackige Runde mit einer zeitgemessenen Stage. Das Hauptrennen folgt am Samstag entweder in Form der grossen Grinduro- oder der kleineren Grindurito-Runde. Erstere erstreckt sich über ungefähr 90 Kilometern und schlägt mit 2’000 Höhenmetern zu Buche. Auf insgesamt vier Streckenabschnitten von je zehn bis 15 Minuten gilt Rennmodus – denn nur dort wird die Zeit gemessen. Den Rest der Tour können die Teilnehmer ohne Zeitdruck geniessen. Die kürzere der beiden Touren ist über die Hälfte der Distanz und ohne Zeitmessung für all jene, die es etwas gemütlicher mögen. Am Sonntag geht’s dann auf eine gemeinsame Panorama-Ausfahrt.

Na de afgelasting in verband met Corona vorig jaar zal het unieke gravel-enduro-evenement, waar het feest net zo belangrijk is als de race, van 1 tot 3 oktober 2021 plaatsvinden in de Aegeri-vallei. Grinduro is meer dan alleen een wielerwedstrijd: Het is ook een festival, een openluchtfeest, een campingfeest, een familie-evenement, een gezamenlijke rit en nu ook een strandfeest – kortom een groot, sociaal fietsfeest. De inschrijving wordt geopend op 12 maart 2021.
Grinduro is niet zomaar een wielerwedstrijd. Het evenement combineert de beste elementen uit de twee wielerdisciplines gravel op gravelwegen en enduro mountainbiken. De nadruk ligt op de ervaring van het samen rijden midden in de natuur, onvergetelijke uren rond het kampvuur en de goede sfeer tijdens de live concerten aan het meer. De Zwitserse première van het evenementformaat is ook het eerste en enige evenement op het Europese vasteland.


Ägerital: perfecte speelplaats en uniek festivalterrein


De Aegeri-vallei biedt het perfecte terrein voor eindeloos combineerbare graveltochten in de mooiste natuur. De talrijke heuvels en bergketens rond de hoge vallei nodigen u letterlijk uit om ze op een gravelbike te ontdekken. Het finishgebied biedt ook een unieke ervaring voor de deelnemers – het bevindt zich op het Lido lido in Unterägeri. Het biertje na de rondleiding of de openluchtconcerten kunnen worden genoten met uitzicht op het meer.


Het wedstrijdprogramma


Volgens het motto “Elke dag in het zadel is een goede dag” werd het wedstrijdprogramma ontworpen. Als opwarmertje voor het weekend vindt op vrijdag een ludieke proloog plaats. Een korte ronde met een getimede etappe. De hoofdrace volgt op zaterdag in de vorm van ofwel de grote Grinduro ofwel de kleinere Grindurito-ronde. De eerste route beslaat ongeveer 90 kilometer en gaat gepaard met een hoogteverschil van 2.000 meter. Op in totaal vier secties van elk tien tot 15 minuten is de racemodus van toepassing – want dat is de enige plaats waar de tijd wordt gemeten. Deelnemers kunnen de rest van de tour genieten zonder tijdsdruk. De kortste van de twee tochten is meer dan de helft van de afstand en zonder tijdmeting voor al diegenen die het graag wat rustiger aan doen. Op zondag gaan we samen een panoramische rit maken.


Inschrijvingsportaal geopend


Startplaatsen zijn beschikbaar vanaf 12 maart 2021, 09.00 uur op www.grinduro.com/switzerland-de. In verband met de verwachte C-19 beperkingen is het aantal deelnemers beperkt. Rider Packages kosten CHF 250.00 en omvatten race service, on-track touring food, camping met ontbijt, lunch en diner op zaterdag. Alle attracties in het Event Village zijn bij de prijs inbegrepen. Plus upgrades naar campers of een hotelkamer kunnen worden geboekt. Er zijn ook begeleiderpakketten voor volwassenen en kinderen beschikbaar. Je kunt deelnemen als je begeleid wordt door een volwassene vanaf 13 jaar. Begeleiders in het dorp mogen natuurlijk ook jonger zijn. De Grinduro-klassieker onder de fietsen is de Gravel Bike, maar deelname is ook mogelijk met een mountainbike. Racefietsen worden niet aanbevolen vanwege het nogal ruwe alpine terrein.

Anmeldeportal geöffnet

Die Startplätze sind ab 12. März 2021, 09.00 Uhr auf www.grinduro.com/switzerland-de erhältlich. Aufgrund der zu erwartenden C-19-Einschränkungen ist die Teilnehmerzahl limitiert. Die Rider Packages kosten CHF 250.00 und beinhalten Rennservice, Tourenverpflegung auf der Strecke, Zeltplatz mit Frühstück, Mittag- und Abendessen am Samstag. Alle Attraktionen im Event Village sind im Preis inbegriffen. Dazu können Upgrades für Camper Vans oder ein Hotelzimmer gebucht werden. Auch Begleiter Packages für Erwachsene und Kinder stehen im Angebot. Teilnehmen dürft ihr in Begleitung Erwachsener bereits ab 13 Jahren, Begleitpersonen im Village dürfen natürlich auch jünger sein. Der Grinduro-Klassiker unter den Fahrrädern ist das Gravel Bike, die Teilnahme ist aber auch mit dem Mountainbike möglich. Strassenrennräder werden aufgrund des eher rauen, alpinen Terrains nicht empfohlen.

English version

After last year’s cancellation due to Corona, the unique gravel-enduro event, where the party is as important as the race, will take place in the Aegeri Valley from 1 to 3 October 2021. Grinduro is more than just a bike race: It is also a festival, an open-air party, a camping party, a family event, a shared ride and now a beach party – in short, a big, social bike party. Registration opens on 12 March 2021.
Grinduro is not just another cycling race. The event combines the best elements from the two cycling disciplines of gravel road racing and enduro mountain biking. The emphasis is on the experience of riding together in the middle of nature, unforgettable hours around the campfire and the good atmosphere during the live concerts by the lake. The Swiss premiere of the event format is also the first and only event on the European mainland.

Ägerital: perfect playground and unique festival area

The Aegeri Valley offers the perfect terrain for endlessly combinable gravel rides in the most beautiful natural surroundings. The numerous hills and mountain ranges around the high valley literally invite you to discover them on a gravel bike. The finish area also offers a unique experience for the participants – it is located at the Lido in Unterägeri. The beer after the tour or the open air concerts can be enjoyed with a view of the lake.

The competition programme

According to the motto “Every day in the saddle is a good day”, the competition programme was designed. To warm up for the weekend, a fun prologue will take place on Friday. A short lap with a timed stage. The main race follows on Saturday in the form of either the big Grinduro or the smaller Grindurito round. The first route covers around 90 kilometres and involves an altitude difference of 2,000 metres. Race mode applies to a total of four sections of ten to 15 minutes each – because that is the only place where time is measured. Participants can enjoy the rest of the tour without time pressure. The shorter of the two tours is more than half the distance and without time measurement for all those who like to take it easy. On Sunday we will do a panoramic ride together.

Registration portal open

Starting places are available from 12 March 2021, 09.00 on www.grinduro.com/switzerland-de. Due to expected C-19 restrictions, the number of participants is limited. Rider Packages cost CHF 250.00 and include race service, on-track touring food, camping with breakfast, lunch and dinner on Saturday. All attractions in the Event Village are included in the price. Plus upgrades to motorhomes or a hotel room can be booked. Accompanying packages for adults and children are also available. You can participate if you are accompanied by an adult from the age of 13. Accompanying persons in the village can of course also be younger. The Grinduro classic among bikes is the Gravel Bike, but participation is also possible with a mountain bike. Road bikes are not recommended due to the rather rough alpine terrain.

Source and photos: PM