Minister Ben Weyts geeft toestemming om de competitie terug te hervatten

Minister Ben Weyts geeft toestemming om de competitie terug te hervatten

Daar het in Antwerpen een rode zone werd, werd er ook beslist om in Antwerpen geen enkele competitie te laten doorgaan. Daar is vanaf donderdag 13 augustus 2020 verandering in gekomen. Gouverneur Cathy Berx heeft het licht op groen gezet om terug volgens Vlaamse norm de competitie te hervatten.

Ook het kabinet van Minster van Sport Ben Weyts geeft de toestemming om alle competities in België te hervatten. Natuurlijk gaat de voorkeur uit om dit liefst zonder publiek te doen.

In de Veiligheidsraad heeft men de toestemming verleend om activiteiten indoor te laten doorgaan met 100 toeschouwers en outdoor met 200 toeschouwers. Maar het zal vooral afhangen van de plaatselijke burgemeesters en bevoegde instanties om uit te maken of deze regel mag toegepast worden.

Bij elke aanvraag zal het dus belangrijk zijn dat zowel de organisatie als de lokale besturen en de sportfederaties alles bekijken om het evenement zo corona proof te laten verlopen.

We kijken er dus met volle verwachting naar uit wat er wel en niet zal mogen doorgaan. De wielersector is er alvast klaar voor.