Reglementering Provinciale kampioenschappen

Reglementering Provinciale kampioenschappen

Reglementering
Provinciale Kampioenschappen
Een Provinciaal Kampioenschap is een wedstrijd, regulier
ingeschreven op de kalender van Wielerbond Vlaanderen
(of KBWB), die georganiseerd wordt onder toezicht van de
Provinciale vzw’s, lid van Wielerbond Vlaanderen, waarbij
de titel van Provinciaal kampioen wordt toegekend in een
bepaalde discipline of aan een bepaald onderdeel binnen
deze discipline.

Aan welk provinciaal kampioenschap kan
een renner deelnemen?
* Een renner woonachtig in Vlaanderen en aangesloten bij een
WBV-club rijdt het kampioenschap in de provincie waar hij
woont.
* Een renner woonachtig in Vlaanderen en met een WBV-vergunning
als individueel renner, rijdt het kampioenschap in de
provincie waar hij woont.
* Een renner niet woonachtig in Vlaanderen en die aangesloten is
bij een WBV-club rijdt het kampioenschap in de provinie waar
de zetel van de WBV-club is gevestigd.
* Een renner woonachtig in Vlaanderen en niet aangesloten bij
een WBV-club kan aan geen enkel Provinciaal Kampioenschap
deelnemen.
* Vlaamse renners die behoren tot een continentaal team rijden
hun PK in de provincie van hun woonplaats.
Deelname aan Provinciaal kampioenschap
Iedereen die in aanmerking komt voor de titel van Provinciaal
kampioen EN lid is van Wielerbond Vlaanderen of KBWB EN geen
profstatuut bezit, is verplicht tot deelname aan ALLE provinciale
kampioenschappen.
Een renner die afziet van deelname aan het Provinciaal kampioenschap,
Belgisch kampioenschap of iedere andere wedstrijd waarvoor
hij reglementair door de federatie werd aangeduid of geselecteerd,
krijgt volgende sanctie:
Verbod tot deelname gedurende een periode van 9 dagen (incl.
de dag van de wedstrijd waarvoor hij geselecteerd werd) aan een
wedstrijd in de discipline van de desbetreffende wedstrijd.
Bij overtreding van deze sanctie: 15€ boete, 14 dagen schorsing
en terugstorten van eventueel gewonnen prijzen.

Voor bovenstaande regel dienen als losstaande disciplines te worden
beschouwd, zijnde WEG – TIJDRIJDEN – VELD – PISTE – MTB
– DOWNHILL – BMX – TRIAL – CYCLOBAL – KUNSTWIELRIJDEN

Bij niet naleven van het deelnameverbod wordt de renner geschrapt
uit de uitslag van de wedstrijden waaraan hij deelnam in
overtreding en dient hij de prijzen terug te storten. Bovendien zal
hij gesanctioneerd worden met een schorsing van minstens dezelfde
duurtijd.

Bron : Wielerbond Vlaanderen

Publicatie : Nancy Aerts