Selectievoorwaarden EK Ronde Dessel 2020

Selectievoorwaarden EK Ronde Dessel 2020

Om in aanmerking te komen om startgerechtigd te zijn voor deelname aan de UEC BMX European Championship en de UEC BMX European Challange is de STC gekomen tot volgende selectiecriteria :

A. Deelname aan EK BMX Championship 2020

 • Voor de Championship klassen Women Junior, Men Junior, Women U23, Men U23, Women Elite, Men Elite
  (licentie Junior of Elite) is het aantal deelnemers aan het EK gelimiteerd tot 16 per categorie. Iedere Championship rijder die uitkomt in een BMX Continentaal kampioenschap (CC) in een Championship klasse moet het
  shirt van de nationale ploeg dragen. Indien een rijder in het bezit is van een UCI-career number, moet dit
  nummer op de rug van het nationaal shirt staan.
 • Renners die de selectiecriteria behaald hebben zoals bepaald onder C (selectienorm nationale ploeg) worden
  als 1ste ingevuld.
 • Voor de resterende plaatsen wordt de stand opgemaakt van de laatste 3 Topcompetitiewedstrijden van 2019
  én het BK in 2020. De best geplaatste renners in deze stand komen in aanmerking.
  B. Deelname aan het EK BMX Challenge 2020
 • Er zijn maximaal 32 startgerechtigden per leeftijdscategorie.
 • De startgerechtigden zullen worden bepaald op basis van de stand opgemaakt van de laatste 3 Topcompetitiewedstrijden van 2019 én het BK in 2020. De best geplaatste renners in deze stand komen in aanmerking.
  C. Deelname aan het EK BMX Championship 2020 met de nationale selectie (Junior, U23 en Elite)
  Om in aanmerking te komen voor een selectie met de nationale ploeg aan het EK BMX Championship 2020 is de
  STC gekomen tot volgende selectiecriteria:
  MANNEN
  Junioren-1 1 x ½ finale EC-ronde Verona
  Junioren-2 1 x finale EC-ronde Verona
  U23 1 x ½ finale EC-ronde Verona (Elite)
  Elite 1 x finale EC-ronde Verona
  VROUWEN
  Junioren-1 1 x finale EC-ronde Verona
  Junioren-2 1 x top-5 EC-ronde Verona
  U23 1 x ½ finale EC-ronde Verona (Elite)
  Elite 1 x top-5 EC-ronde Verona
  Opmerkingen:
  a. Uitslagen zijn alleen geldig indien er mimimaal 9 deelnemers zijn en behaald tijdens officiële competities van
  erkend niveau.
  b. Belgian Cycling behoudt zich het recht voor om in functie van de omstandigheden af te wijken van de selectiecriteria, mits gemotiveerde beslissing.
  c. Naast de criteria zal er nog rekening gehouden worden met volgende factoren die doorslaggevend kunnen
  zijn voor de definitieve selectie:
  a. de fysieke, conditionele en medische toestand van de atleet
  b. de morele kwaliteiten en de fair-play van de atleet
  d. De verantwoordelijke bondscoach maakt volledig onafhankelijk en in eer en geweten zijn selectie. Hij kan
  hierbij geen rekening houden met de vleugel waar hij op de loonlijst staat of het eventuele statuut van de ene
  of andere kandidaat.
  De coach kan op basis van resultaten behaald in andere wedstrijden van deze competities die aantonen dat
  een selectie gerechtvaardigd is, of rekening houdend met andere factoren (ziekte, blessure) renners voordragen.
  N-STC-DP-20005-200602-D Selectiecriteria EK BMX – Critères de sélection CE BMX 2020
  De selectie wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de vergadering van de STC. In geval van betwisting is alleen
  het Dagelijks Bestuur van Belgian Cycling bevoegd. De selectie moet eveneens goedgekeurd worden door het
  Dagelijks Bestuur van Belgian Cycling.
  e. Selectiedatum EK BMX Dessel (02-04/10/2020): 14/09/2020
  f. Publicatie startgerechtigden EK BMX Challenge Dessel (02-04/10/2020): 14/09/2020

Bron : Belgian Cycling PB

Foto : Frank Smets