Belangrijke veranderingen in de BMX Rangen

Belangrijke veranderingen in de BMX Rangen

Verandering van categorie in de BMX Rangen :
De Nationale BMX-Racing Commissie heeft het volgende beslist betreffende de verandering van categorie:
1. Meisjes bij jongens:
In 2019 mogen meisjes vanaf 10 jaar in dezelfde leeftijdscategorie bij de jongens rijden en dit na goedkeuring van de aanvraag door de Nationale BMX-Racing Commissie.
Dit geldt uitsluitend voor alle wedstrijden in België en voor het volledige seizoen (dus ook voor alle kampioenschappen, inclusief het BK).
De meisjes die van categorie veranderen, zullen met een nummerbord in dezelfde kleur als bij de jongens rijden.
2. Jongens bij jongens 1 jaar ouder:
In 2019 mogen jongens vanaf 10 jaar tot en met 15 jaar één leeftijdscategorie hoger rijden, op voorwaarde dat ze in 2018 in de top 3 van de Topcompetitie BMX eindigden en na goedkeuring van de aanvraag door de Nationale Commissie.
Dit geldt uitsluitend voor alle wedstrijden in België en voor het volledige seizoen (dus ook voor alle kampioenschappen, inclusief het BK).
3. Meisjes bij meisjes 1 jaar ouder :
In 2019 mogen meisjes vanaf 10 jaar tot en met 15 jaar één leeftijdscategorie hoger rijden, op voorwaarde dat ze in 2018 in de top 3 van de Topcompetitie BMX eindigden en na goedkeuring van de aanvraag door de Nationale Commissie.
Dit geldt uitsluitend voor alle wedstrijden in België en voor het volledige seizoen (dus ook voor alle kampioenschappen, inclusief het BK).
Renners die in het voorbije seizoen in een andere leeftijdscategorie uitkwamen of meisjes die in dezelfde leeftijdscategorie bij de jongens reden en dit in 2019 opnieuw willen doen , dienen opnieuw een aanvraag te sturen naar de nationale BMX coördinator. Het is hier niet noodzakelijk om in de top 3 van de topcompetitie geëindigd te zijn.
Een aanvraag om van categorie te veranderen moet tegen uiterlijk 31 december 2018 gericht worden aan de Nationale BMX Coördinator, dhr. Michel Vermeiren