Niels Albert : Nieuwe Wereldkampioen 2012

Niels Albert : Nieuwe Wereldkampioen 2012

Zoals bij elk WK krijgt de wereldkampioen een winstpremie toegekend. Het is aan de wereldkampioen om het te verdelen onder zijn landgenoten. Dat is de afspraak….

Dit jaar ging de overwinning met glans naar Niels Albert. Van in het begin van de wedstrijd liet hij zijn waarde kennen. Niemand kon zijn tempo volgen.

Toch was het Wereldkampioenschap voor de andere Belgen niet slecht te noemen verreden in eigen land. Met z’n allen eindigden ze in de top zeven. Fijne prestatie waar nu geen gevolg aan komt.

Niels Albert krijgt een winstpremie van 22.000 Euro toegeschoven. Hij heeft zelf besloten om deze premie niet te delen met zijn landgenoten. Dit is toch een afspraak die binnen de Nationale Ploeg werd afgesproken alvorens aan het WK te beginnen.

Naar de woorden van Christophe Roodhooft hebben de andere Belgen geen bijdrage geleverd voor het behalen van de Wereldtitel. Dit is enkel en alleen de inzet en het doorzettingsvermogen van Niels zelf geweest. Waarom moet hij dan zijn winstpremie delen aldus manager Roodhooft.

Volgens de Bondscoach Rudi De Bie is dit iets wat niet mag gebeuren. Zijn oordeel is dat alle Belgen wel hebben geholpen bij het behalen van de Wereldtitel. Toen Stybar de achtervolging op Albert inzette waren het wel de Belgen die ervoor zorgden dat dit spelletje niet door ging.

Daarbij komt nog dat de afspraak die gemaakt is binnen de Nationale Selectie om de premie te verdelen onder de landgenoten bekrachtigd is door de Nationale Sportcommissie.

Ondertussen is er een reactie gekomen van Niels Albert zelf. Hij heeft Rudi De Bie telefonisch op de hoogte gesteld over het feit dat de winstpremie alsnog verdeeld mag worden onder de andere Belgen. Hoe de verdeling moet gebeuren, daar wil Niels zich niet mee bemoeien. Dat is volledig aan Rudi om dit te spenderen naar zijn vermogen.

De andere jongens van de Nationale Selectie vonden het een beetje vreemd dat er eerst geen verdeling was van deze winstpremie terwijl er wel degelijk afspraken omtrent bestonden. Maar ze hebben zich er niet veel bemoeid en hebben afgewacht wat de uiteindelijke beslissing zou worden. Niels heeft zich alsdusdanig nog aan de gemaakte afspraken gehouden.