Niet-selectie Tom Meeusen, Bart Wellens en Laurens Sweeck

Niet-selectie Tom Meeusen, Bart Wellens en Laurens Sweeck

Na juridisch advies en uit respect voor de verdediging van de bij haar aangesloten renners besliste de

KBWB om zich akkoord te verklaren met de vraag van de renners Tom Meeusen, Bart Wellens en

Laurens Sweeck om hun niet-selectie voor de Wereldbeker in Hoogerheide en het WK in Tabor voor

het BAS te brengen.

Betreffende renners kunnen, op basis van artikel 9.2.002 van het UCI-reglement en artikel 101.9.g

van hoofdstuk 1 van de KBWB-reglementering niet geselecteerd worden als er een procedure of

onderzoek loopt dat betrekking heeft op een vatbaar feit dat kan leiden tot een inbreuk tegen de

UCI-antidoping reglementering.

 

Het dossier Tom Meeusen werd, in tegenstelling tot wat de krant ‘De Morgen’ verkeerdelijk

berichtte, door het Vlaamse anti-dopingagentschap nog steeds niet integraal overgemaakt aan de

KBWB die bevoegd is voor dit dossier.

Dit geldt eveneens voor het dossier van renner Bart Wellens.

Zeer recent heeft de bondsprocureur op zijn verzoek van het gerecht zelf uit het dossier dokter

Mertens wel nog enkele aanvullende PV’s met betrekking tot die renners ontvangen. Naar aanleiding

van deze nieuwe informatie zullen de renners in kwestie opgeroepen worden om te verschijnen voor

de disciplinaire commissie van de KBWB bevoegd inzake doping.

 

Het dossier van renner Laurens Sweeck is de bevoegdheid van NADO-Vlaanderen. De KBWB hoopt

dat hier eveneens zo vlug mogelijk de nodige stappen gezet kunnen worden.

 

 

Voor verdere inlichtingen, gelieve zich te wenden tot:

 

Mr Jaak Fransen

Bondsprocureur KBWB

È0495/20.23.04.