Volgend seizoen spreken we van de DVV Verzekeringen Trofee

Volgend seizoen spreken we van de DVV Verzekeringen Trofee

Vanaf het nieuwe seizoen heet het mooiste regelmatigheidscriterium veldrijden in ons land de DVV Verzekeringen Trofee. De Belgische verzekeraar wordt de nieuwe title sponsor en neemt daarmee de fakkel over van bpost bank.

 

De voormalige GVA Trofee, later bpost bank trofee en vanaf nu dus DVV Verzekeringen Trofee, groepeert sinds 1987 een aantal van de beste cyclocrossen in België. Het seizoen start op zondag 9 oktober in Ronse en eindigt na acht crossen op zondag 4 februari in Lille, dat zijn plaats op de kalender terug inneemt. Alle wedstrijden van zowel de elite mannen als vrouwen, worden live uitgezonden op Sporza.

 

Bereikbaarheid

 

“DVV Verzekeringen is dankzij haar exclusief netwerk van meer dan 300 DVV-kantoren sterk verankerd over het hele land”, vertelt Commercieel Directeur Dominique Gossé. “Onze consulenten bieden een totale service aan en maken alzo van DVV de meest bereikbare van alle verzekeraars. Bereikbaarheid is een kernwaarde voor ons. Daarom zijn we ook blij dat we ons de komende twee jaar kunnen linken aan het veldrijden. Er is immers geen enkele andere sport te bedenken waarin de helden zo bereikbaar zijn. Je kan ze zelfs tijdens de ritten bijna aanraken. Nergens beleef je topsport zo letterlijk mee vanop de eerste rij. Veldrijden staat voor topbeleving. Ik kijk er naar uit… en heb me alvast een nieuw paar laarzen aangeschaft”, lacht Dominique Gossé.

 

DVV Verzekeringen en de fiets: een stevige tandem

 

“DVV is een merk met meer dan 85 jaar geschiedenis, en geen onbekende in sport- en wielersponsoring”, gaat Dominique Gossé verder. “We koppelen onze naam aan het bekendste regelmatigheidscriterium in de cross én we worden lokale sponsor van de Wereldbekermanche in Namur. Uiteraard om onze naamsbekendheid bij het grote publiek te versterken, maar zeker ook omdat we ons engageren in gezonde en kwaliteitsvolle vrijetijdsbeleving op de fiets.”

 

Fervente fietsers zijn zeker en vast bekend met de DVV Cycling Tour, de 12 mooiste fietstochten in België die open staan voor iedereen die wil deelnemen. Daarnaast zijn we ook partner van de Beau Vélo de RaVel, een reeks van 13 familiale fietstochten tijdens de zomer op verschillende plaatsen in Wallonië. Ook daar staat gezonde vrijetijdsbesteding met het hele gezin op de fiets centraal. DVV staat bekend om verzekeringsoplossingen op maat. Voor fietsers vertalen we die oplossingen in onze gloednieuwe fietsverzekering én in de gratis fietsbijstand als voordeel voor goede DVV-klanten.

 

Trouwe partner en een nieuwe partner

 

“Als organisator zijn wij uiteraard bijzonder verheugd met de komst van DVV Verzekeringen als nieuwe naamsponsor van ons klassement”, meent Christophe Impens van Golazo sports.  “DVV is voor ons geen onbekende, Golazo sports en DVV Verzekeringen werken al vele jaren samen. Eerst als naamsponsor van onze Running Tour en de DVV Antwerp 10 Miles en sinds vorig jaar als koepelsponsor van de DVV Cycling Tour voor wielertoeristen. DVV kiest hier terecht voor de populairste wintersport en voor een maximaal mediabereik. Geen enkele sport kan gedurende een volledig seizoen kijkcijfers en een media-impact voorleggen zoals de cyclocross. Daarnaast zijn we ook trots dat we na vele jaren afwezigheid in de wielersport, Ijsboerke terug mogen begroeten.”

 

Vrouwen en jeugd: Ijsboerke

 

De DVV Verzekeringen Trofee krijgt er inderdaad met Ijsboerke ook een nieuwe ambitieuze main partner bij. De roomijsfabrikant zet vooral in op de vrouwen en de jeugd. In het voorbije seizoen werd er al een flinke stap voorwaarts gezet door de live uitzendingen van de vrouwenwedstrijden. Komend seizoen krijgt het vrouwenklassement ook een eigen naam: de Ijsboerke Ladies Trophy.

 

Dat de toekomst van de cross bij de jeugd ligt, is ook Ijsboerke niet ontgaan. Met de Ijsboerke Kids Cyclocross zal er volgend seizoen nog meer aandacht zijn voor de jeugd en wordt ook volop ingezet op talentdetectie. De jeugdinitiaties op de cross worden verfijnd met o.a. een kleiner en technischer parcours met toffe hindernissen.

 

Nieuw!

 

Met de DVV Team Trofee wordt een officieel ploegenklassement boven de doopvont gehouden. Het klassement is gebaseerd op de tijd van de eerste drie renners per ploeg. Het winnende team krijgt een cheque van 5.000 € die het kan schenken aan een goed doel naar keuze, erkend door Music For Life.

 

Het prijzengeld bij de vrouwen wordt opgetrokken naar 30.000€. De winnares van de Ijsboerke Ladies Trophy keert niet met lege handen naar huis. Op de slotshow ligt een cheque van 10.000€ te wachten. De tweede in het eindklassement krijgt 7.000€, de derde 5.000€. De prijzenpot wordt verdeeld onder de 15 best geklasseerde rensters. Hiermee wordt de kloof met de mannen alweer een beetje kleiner. Intussen heeft ook VRT zijn engagement bevestigd voor de komende 2 seizoenen en zullen net als dit seizoen ook de wedstrijden van de vrouwen elite live en integraal worden uitgezonden.

 

Aan het einde van het seizoen is het de beurt aan de recreanten en liefhebbers van de cyclocrossfiets. In februari wordt, in de Kempen, het eerste “Cyclocross Festival” georganiseerd: een groot recreatief cyclocrossevent, met o.a. een massacyclocross met gezamenlijke start over 40km.

 

 

Kalender DVV Verzekeringen Trofee seizoen 2016-2017

 

 • zondag 9 oktober: Ronse
 • dinsdag 1 november: Oudenaarde
 • zondag 27 november: Hamme
 • zaterdag 10 december: Essen
 • zaterdag 17 december: Antwerpen
 • donderdag 29 december: Loenhout
 • zondag 1 januari: Baal
 • zaterdag 4 februari: Lille

 

 

 

 

On évoquera le DVV Verzekeringen Trofee la saison prochaine

Dès la nouvelle saison, le plus beau des critériums de régularité du pays en cyclo-cross se nommera DVV Verzekeringen Trofee. L’assureur belge succède au bpost bank en qualité de nouveau title sponsor.

L’ancien GVA Trofee, devenu bpost bank trofee, et désormais le DVV Verzekeringen Trofee (Trophée des AP Assurances), regroupe depuis 1987 bon nombre des meilleurs cyclo-cross de Belgique. La saison débutera le 9 octobre à Renaix pour s’achever après 8 cross le dimanche 4 février à Lille, qui retrouve sa place au calendrier. Toutes les épreuves tant chez les élites messieurs que femmes, seront intégralement retransmises en direct sur Sporza.

Accessiblité

“Les AP Assurances se sont solidement renforcées à travers l’ensemble du pays grâce à son réseau exclusif de plus de 300 bureaux des AP”, avance le Directeur Commercial Dominique Gossé. “Nos conseillers offrent un service total et font également des AP le plus accessible de l’ensemble des assureurs.  L’accessibilité est une valeur-clé pour nous. C’est pourquoi nous sommes également ravis de pouvoir nous lier au cyclo-cross ces deux prochaines années. Il est en effet difficile d’imaginer un autre sport où les héros apparaissent aussi accessibles. Vous pouvez même presque les toucher lors des épreuves. Nulle part ailleurs vous ne pouvez vivre le sport de haut niveau au sens propre avec une telle proximité. Le cyclo-cross offre une expérience extraordinaire. Je suis impatient. A tel point que je me suis déjà offert une nouvelle paire de bottes”, sourit Dominique Gossé.

Les ap assurances et le velo: un solide tandem 

“Les AP sont une marque riche d’une histoire de plus de 85 ans, et elle n’est pas inconnue dans le sponsoring sportif et cycliste », poursuit Dominique Gossé. “Nous associons notre nom au critérium de régularité le plus connu dans le monde du cross et nous devenons sponsor local de la manche de Coupe du monde de Namur. Bien évidemment afin de renforcer notre image de marque auprès du grand public, mais certainement aussi car nous nous engageons pour un cyclisme de loisir sain et qualitatif.”

Les cyclistes les plus fervents sont assurément familiarisés avec le DVV Cycling Tour (le Cycling Tour des AP), qui rassemble les 12 plus belles randonnées en Belgique ouvertes à tous. En outre, nous sommes partenaire du Beau Vélo de RaVel, une série de 13 randonnés familiales durant l’été dans différentes localités de Wallonie. Les AP  sont en effet reconnues pour offrir des solutions sur mesure en matière d’assurances. Pour les cyclistes, ces solutions sont intégrées dans notre toute nouvelle assurance vélo et dans notre assistance vélo gratuite en guise d’avantage pour les clients confirmés des AP.

Touche feminine et jeunesse: Ijsboerke

Le DVV Verzekeringen Trofee (Trophée des AP Assurances) accueille avec Ijsboerke un nouveau partenaire principal ambitieux. Le glacier va essentiellement se concentrer sur les catégories féminines et jeunes. Lors de la saison dernière, un grand pas a été accompli dans cette direction lors de la retransmission en direct des épreuves féminines. La saison prochaine, le classement féminin aura également son propre nom : Ijsboerke Ladies Trophy.

L’avenir du cross appartient à la jeunesse, cela n’a pas échappé à  Ijsboerke. Avec le Ijsboerke Kids Cyclocross, on accordera plus d’attention la saison prochaine à la jeunesse et une attention particulière sera accordée à la détection des talents.

Nouveauté !

Avec le DVV Team Trofee, un classement officiel par équipe voit le jour. Celui-ci se base sur le temps des trois premiers coureurs de chaque équipe. La formation victorieuse recevra un chèque de 5.000 € qu’elle peut reverser pour la bonne cause à l’association de son choix, reconnue par Music For Life. La dotation chez les dames grimpe par ailleurs à 30.000€. La lauréate du Ijsboerke Ladies Trophy repartira ainsi avec un chèque de 10.000€. La deuxième du classement recevra 7.000€, la troisième 5.000€. Les primes seront réparties entre les 15 premières du classement.

 

Calendrier DVV Verzekeringen Trofee Saison 2016-2017

 

 • dimanche 9 octobre: Ronse
 • mardi 1 novembre: Oudenaarde
 • dimanche 27 novembre: Hamme
 • samedi 10 décembre: Essen
 • samedi 17 décembre: Antwerpen
 • jeudi 29 décembre: Loenhout
 • dimanche 1 janvier: Baal
 • samedi 4 février: Lille

Bron : Golazo

Publicatie : Nancy Aerts