Annulatie 3 Nation Cup wedstrijd in Ahnatal

Annulatie 3 Nation Cup wedstrijd in Ahnatal

ava

Door het feit dat er zo weinig deelnemers zich hebben ingeschreven voor het tweede luik van de 3 Nation Cup in Ahnatal is er besloten om de wedstrijd te annuleren.

De Duitse Federadite moet met heel veel spijt in het hart de tweede wedstrijd meetellende voor de 3 Nation Cup in Ahnatal annuleren. Deze wedstrijd stond op de kalender tijdens het weekeinde van 17 en 18 augustus 2013.

Door het onverwachte lage aantal inschrijvingen (minder dan 200 piloten) is het niet mogelijk om deze wedstrijd te laten geworden. De organisatie was ervan uitgegaan om minstens 700 deelnemers aan de start te krijgen. Daar zijn ze helaas niet in geluk.

Om de club niet meer op kosten te jagen is er dan in onderling overleg beslist om de wedstrijd van de kalender te halen. Voor de Club van Ahnatal is dit geen goed nieuws. Ze hadden er zo naar uitgekeken om van deze wedstrijd een mooi spektakel te maken.

De wedstrijd wordt nu verschoven naar volgend jaar. Daarom doen we een oproep naar alle deelnemers om erbij te zijn volgend seizoen om zo deze mensen een hart onder de riem te steken.