Blaza Klemencic met onmiddellijke ingang geschorst

Blaza Klemencic met onmiddellijke ingang geschorst

Op 18 september van de internationale wielerbond UCI ontving het Habitat mountainbiketeam  het bericht dat Blaza Klemencic, op dit moment bij ons onder contract, verdacht wordt van het gebruik van EPO in 2012.

Klemencic was op de out of competition controle op 27 maart 2012 NIET verbonden aan het HABITAT mountainbike Team. 
De UCI heeft, vooruitlopend op de verdere procedure en eventuele contra-expertise Klemencic met onmiddellijke ingang per 18 september 2015 geschorst, zodat verdere deelname aan wedstrijden in binnen- en buitenland is uitgesloten.

‘Wij nemen deze feiten uiterst serieus en hebben vandaag besloten om onze relatie per direct voorwaardelijk te beëindigen. Dat wil zeggen dat het contract definitief is beëindigd als blijkt dat de contra-expertise het eerdere onderzoek bevestigt.

 Gelet op de ernst en de impact die deze kwestie op ons heeft gemaakt, hebben wij ook de samenwerking van ons team met de coach en partner van Klemencic, Robert Pintarić onmiddellijk beëindigd.

 Wij betreuren de gang van zaken ten zeerste, temeer aangezien het Habitat Mountainbike Team een schone sport zonder doping, tot één van haar belangrijkste doelstellingen heeft gemaakt. We benadrukken nogmaals dat het beschuldigingen betreft van voor de samenwerking tussen het Habitat Mountainbike Team en Klemencic/Pintarić.

Bron: PM