Selectie Wereldkampioenschap Cyclocross Hoogerheide bekend op 20 januari

Selectie Wereldkampioenschap Cyclocross Hoogerheide bekend op 20 januari

ava

Rudi De Bie zal op 20 januari 2014 een perconferentie organiseren op de Bondszetel nadat hij zijn selectie voorgelegd heeft bij de Sporttechnische Commissie en daarna bij het Dagelijkse Bestuur van de KBWB.

Timing selecties Wereldkampioenschappen Cyclocross – Hoogerheide

Timing sélections Championnats du Monde Cyclo-cross – Hoogerheide

Op maandag 20 januari zal bondscoach Rudy De Bie zijn selecties voor de Wereldkampioenschappen Cyclocross in Hoogerheide (NL) voorleggen aan de Sporttechnische Commissie, die deze vervolgens zal voordragen aan het Dagelijks Bestuur van de KBWB. De selecties zullen om 14u00 worden toegelicht in een korte persconferentie op de bondszetel.

De bondsvoorzitter, dhr. Tom Van Damme, en de algemeen directeur, dhr. Jos Smets, evenals bondscoach Rudy De Bie zullen ter beschikking staan van de pers ten einde eventuele vragen te beantwoorden.

Le lundi 20 janvier,  le coach fédéral Rudy De Bie proposera ses sélections pour les Championnats du Monde Cyclo-cross à Hoogerheide (Pays-Bas) à la Commission Technico-Sportive, qui présentera celles-ci au Bureau Journalier de la RLVB. Après cela les sélections seront commentées à 14h00 dans une conférence de presse au siège fédéral.

Le président fédéral, M. Tom Van Damme, et le directeur général, M. Jos Smets, ainsi que le coach fédéral Rudy De Bie seront à votre disposition pour répondre à d’éventuelles questions.

Voor verdere inlichtingen, gelieve zich te wenden tot:

Pour plus de renseignements, veuillez vous adresser à:

Jos Smets

Algemeen Directeur – Directeur Général